Ավտոմոբիլային ապակիների վերամշակման և արտադրության փորձագետ

Ապակի փոխանցող սարքավորում